Vitalna in uspešna podjetja

Unikatni programi coachinga uspeha & vitalnosti za managerje in podjetja z izdelavo načrta za izboljšanje stanja

V prvi fazi se z vodstvom oziroma odgovorno osebo za razvoj kadrov/zdravje pri delu opravi sestanek z analizo obstoječega stanja v podjetju. Opredelijo se kritični dejavniki in določijo cilji ter ukrepi za izboljšanje stanja.
Glede na ugotovljeno stanje in postavljene cilje se pripravi poseben načrt za izboljšanje stanja, ki zajema postopke in načine za dosego postavljenih ciljev. Večinoma načrt zajema skupinske aktivnosti zaposlenih v podjetju. Lahko se posebej dogovorimo še za individualen pristop za določene posameznike. Po navadi gre za bolj obremenjene zaposlene, ki predstavljajo ključni kapital za posamezno podjetje.

Cena se določi po dogovoru in glede na ponudbo.

Delavnice, seminarji, izobraževanja, team buildingi

Delavnica/predavanje

580 € + potni stroški

90-120 min (do 20 oseb)

Akademija uspeha in vitalnosti za zaposlene

Akademija ambasadorjev uspeha in vitalnosti predstavlja novo poglavje na področju izboljšanja kvalitete življenja za vse zaposlene.

KLJUČNE PREDNOSTI: Akademija na edinstven način naslavlja potrebe vašega podjetja (sedeče delo, fizično delo, drugi ekstremni pogoji) in bo pripomogla k učinkovitejšemu doseganju zastavljenih poslovnih ciljev na področju izrabe potencialov vaših zaposlenih.

  • Vse na enem mestu. Celovit pristop k izboljšanju vitalnosti zaposlenih (analiza, načrtovanje in izvedba). Vsakemu naročniku posebej prilagojen program.
  • Izboljšana vitalnost, učinkovitost in produktivnost zaposlenih.
  • Znižanje bolniških odsotnosti.
  • Izboljšanje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih.
  • Dvig splošne organizacijske klime.

Cena daljših in bolj ciljno usmerjenih izobraževanj in Akademije uspeha & vitalnosti se določi po dogovoru in glede na ponudbo.